Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü

2017 Bahçe Bitkileri Bilimsel Araştırma Sergisi yapıldı

Bölümümüz 4. sınıf öğrencilerinin bir yıl boyunca hazırladıkları tez çalışmaları ilk defa bu yıl poster sergisi şeklinde tebliğ edildi.

Bahçe Bitkileri Bölümümüzün 4. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları tez çalışmaları ve bu çalışmalara ait sonuçlar ilk defa bu yıl poster sergisi şeklinde sunuldu. Gayet bilgilendirici olan bu sergiye katılım da oldukça yoğundu. Geçtiğimiz bir yıl boyunca çalışmalarını hazırlayan öğrencilerimiz 26. Mayıs 2017 tarihinde çalışmalarını halka açık şekilde Ziraat Fakültemiz Fuaye Alanında başarılı bir şekilde sunmuşlardır.

Bu serginin gerçekleştirilmesinde emeği olan Ziraat Fakültesi Dekanlığına ve Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyelerine teşekkür eder, hazırlayan ve sunan 4. sınıf öğrencilerimizi de tebrik ederiz...