Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü

Subtropik Dersi Zeytinyağı ile ilgili PPT sunumu

Prof. Dr. Murat ŞEKER tarafından işlenen "Subtropik Meyveler" dersinin Arş. Gör. Dr. Mehmet Ali GÜNDOĞDU tarafından anlatılan Zeytinyağı konusu ektedir.

 

 

Ekler

Subtropik_Zeytinyağı.pdf