Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü

7. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ
03.01.2017