Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü

Projeler

DEVAM EDEN PROJELER
BAP Projeleri

 • Bazı Üzüm Çeşitlerine ve İn Vitro Şartlarda Uygulanan Brassinosteroidlerin ve Giberellik Asitin Polen Canlılığı, Çimlenmesi ve Polen Tüpü Uzaması Üzerine Etkileri
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK
 • 0900 Ziraat ve Starks Gold Kiraz JH Hale ve Blake Şeftali ve Merlot ve Cabernet Sauvignon Üzüm Çeşitlerinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Çiçek Organ Taslaklarının Oluşumu Üzerine Araştırmalar
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hakan ENGİN
 • Bazı Zeytin Çeşitlerinin Meyvelerinde Uçucu Bileşiklerin Dönemsel Değişiminin İncelenmesi
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ
 •  

ÖZEL SEKTÖR DESTEKLİ PROJELER 

DPT ve GMKA Projeleri

 • Bayramiç Elmasının Coğrafi İşaret Tescili ve Pazarlama Başarısı

Proje Yürütücüsü: Bayramiç Ziraat Odası
Proje Danışmanları: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ ve Dr. Mustafa SAKALDAŞ

BİTEN PROJELER

DPT Projeleri

 • Melezleme ve mutasyon ıslahı programları ile kendine verimli ve yüksek kaliteli yeni kiraz çeşitlerinin elde edilmesi (ı. Aşama : melez ve mutant populasyonlarının oluşturulması)
Proje Yürütücüleri : Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ, Yrd. Doç. Dr. Murat ŞEKER, Yrd. Doç. Dr.Fatih Cem KUZUCU
 • Edremit Körfez Bölgesi Turunçgil Yetiştiriciliğinin Modernizasyonu

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat ŞEKER


TÜBİTAK Projeleri

 • Yerel Şeftali ve Nektarin Genotiplerinin Genetik ve Aromatik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yeni Anaç- Çeşit Islahı Açısından Oluşturulan Populasyonun Değerlendirilmesi.
Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Murat ŞEKER
 • Önemli Zeytin Çeşit Ve Tipleri İle Anaç Populasyonlarının İzoenzim Polimorfizmleri Ve Genetik Özellikleri
Proje Yürütücüleri : Yrd. Doç. Dr. Murat ŞEKER, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer KALECİ,
Yrd. Doç. Dr. Fatih Cem KUZUCU
 • Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinin AFLP ve SSR Markörleri Polimorfizminin Yağ Asitleri ve Tokoferol Düzeyleri ile İlişkilendirilmesi,
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat ŞEKER
 • Amerikan Asma Anaçlarında Bor Ve Tuz Stresine Tolerans Mekanizmalarının Stres İle İlgili Fizyolojik Parametreler Ve Antioksidan Enzimler İle Belirlenmesi

Proje Yürütücüleri: Prof.Dr. Gökhan Söylemezoğlu - Yrd.Doç.Dr. Zeliha Gökbayrak


BAP Projeleri

 • Bazı Yerel Sofralık Domates Gen Kaynaklarının Organik Asit Miktarlarının Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Dr. Seçkin KAYA

 • Yerel Sofralık Domates Populasyonlarının Organik Tarıma Uygunlukları ve Organik Çeşit Geliştirme Amacıyla Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ
 • Amerikan Asma Anaçlarının Köklenmesi Üzerine Brassinosteroidlerin Etkisi
Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK
 • Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Biberde Farklı Sulama Programlarının Verim Ve Bazı Kalite Parametrileri Üzerine Etkisi
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Canan Öztokat KUZUCU
 • Brokoli (Brassica oleracea L. var. italica) Bitikisinde Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Su Kısıntısının Gelişme ve Verim Üzerine Etkileri
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Canan Öztokat KUZUCU
 • Türkiye'de Doğal Yayılış Gösteren Bazı Siklamen Türlerinde, Abiyotik Stres Koşullarının Bitki Gelişimi ve Çiçeklenme Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ
 • Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen ''California Wonder'' Dolmalık Biber Çeşidinde Farklı Hasat Sonrası Uygulamaların Kalite ve Biyokimyasal Özelliklere Etkileri
Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ
 • Bazı Yerli ve Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri ile Zeytinyağı Bileşenlerinin Aylık Değişimlerinin İncelenmesi
Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Murat ŞEKER
 • Değişik Budama Uygulamalarının Hayward Kivi Çeşidinde Fenolojik Özellikler, Meyve Verim Ve Kalitesi Üzerine Etkileri
Proje Yürütücüleri : Yrd. Doç. Dr. Murat ŞEKER, Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ, Yrd. Doç. Dr. Alper DARDENİZ
 • Çanakkale yöresinde bulunan ümitvar olabilecek Trabzon hurması (dıospyros kakı l.) Tiplerinin seleksiyonu
Proje Yürütücüleri : Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ, Yrd. Doç. Dr. Murat ŞEKER, Yrd. Doç. Dr.Fatih Cem KUZUCU
 • Tüysüz Beyaz Şeftali Tiplerinin Önemli Şeftali Ve Nektarin Çeşitleriyle Morfolojik Ve Genetik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması
Proje Yürütücüleri :Yrd. Doç. Dr. Murat ŞEKER, Ahmet YILMAZ
 • Çanakkale Umurbey Yöresinde Yetiştirilen Ayva Populasyonlarında Farklı Hasat Zamanı ve Farklı Ambalaj Tiplerinin Depolanma Ömrü ve Meyve Kalitesine Etkileri
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr.Fatih Cem KUZUCU
 • Çanakkale Biga Yöresinde Yetiştirilen Bazı Yerel Biber Populasyonlarının tohumluk özellikleri üzerine farklı hasat zamanı ve tuzluluğun etkilerinin belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer KALECİ
 • Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Tüysüz Beyaz Şeftali Populasyonunun Hasat Sonrası Fizyolojisi Üzerine Araştırmalar
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan Kaynaş
 • Çanakkale Yöresinde Organik Zeytin Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer KALECİ
 • Çanakkale Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Börülce Populasyonlarında Farklı Ekim Tarihlerinin Verim ve Tohum Kalitesi Üzerine Etkisi
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Canan Öztokat KUZUCU
 • Farklı Çelik Alma Dönemleri ile Oksin Dozlarının Kocayemişin(Arbutus unedo L.) Kökleme Oranı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat ŞEKER
 • Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Karbonhidrat Düzeyi İle Verimlilik ve Kalite Arasındaki İlişkileri Üzerine Bir Araştırma
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ
 • Kolay Köklenen Gemlik Zeytini Üzerine Aşılanan Domat Zeytin Çeşidinin Fidan Gelişimi ve Besin Maddeleri Alımının Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Nilüfer KALECİ
 • Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen ''Angeleno'' Erik Çeşidinde Farklı Hasat Sonrası Uygulamalar ve Farklı Ambalaj Tiplerinin Depolama Süresi ve Meyve Kalitesi Üzerine Olan Etkileri
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Fatih Cem KUZUCU
 • Hayward Kivi Çeşidinde Farklı Budama Şiddeti Uygulamalarının Tip Dışı Meyve Oluşumu Üzerine Etkisi
Proje Yürütücüsü: Dr. Zeliha GÖKBAYRAK
 • Salihli (0900 Ziraat) Kiraz Çeşidinde Yapılan GA3 Uygulamalarının Çiçek Tomurcuğu Oluşumu, Çiçek Organ Taslaklarının Farklılaşması ve Çiçeklenmesine Etkileri üzerine Araştırmalar
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hakan ENGİN
 • Çanakkale-Umurbey koşullarında müşküle üzüm çeşidine uygulanan farklı telli terbiye sistemlerinin, verim kalite ve olgunlaşma üzerine etkileri
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Alper DARDENİZ
 • Aşılı köklü asma fidanı üretiminde farklı anaç ve çeşit kombinasyonlarının vegatatif gelişme ve fidan randımanı üzerine etkileri
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Alper DARDENİZ
 • Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Soğan (Allium Cepa L.) Çeşitlerinde Verim, Kalite ve Bazı Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ
 • Troia Milli Parkında Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları I.Aşama Troia Milli Parkında Tarım ve Turizm Konulu Eğitim Programları
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ
 • Edremit Körfezi Turunçgil Yetiştiriciliğinin Yapısı ve Sorunlarının Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat ŞEKER
 • Çanakkale Koşullarında Diospyros Lotus Anacı üzerine aşılanmış değişik trabzon hurması (diospyros kaki) çeşitlerinin fenolojik özellikleri, klorofil düzeyleri ile çöğür peroksidaz enzim aktivitelerinin ölçülmesi
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat ŞEKER
 • Çanakkale koşullarına uygun çilek (Fragaria spp.) çeşitlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Nilüfer KALECİ
 • Soğanda (Allium cepa L.) Tuzluluğun Bitki Büyüme ve Gelişimi Üzerine Etkileri

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Nilüfer KALECİ
 

Özel Sektör Destekli Projeler ile Diğer Projeler

 • Çanakkale Ekolojik Koşullarına Uygun Üstün Özelliklere Sahip Trabzon Hurması Çeşitlerinin Belirlenmesi Ve Yoğun Fidan Üretiminin Gerçekleştirilmesi
Proje Yürütücüleri : Yrd. Doç. Dr. Murat ŞEKER
Destekleyen Kuruluş: ALARA Tarım
 • Türkiye'de Nadir Yayılış Gösteren Censiyan (Gentiana lutea subsp. symphyandra) 'nın Üretimi ve Süs Bitkisi Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüleri: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer KALECİ
Destekleyen Kuruluş: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA
 • Beyaz Nektarin Tiplerinin Tescillendirilmesi
Proje Yürütücüleri : Doç. Dr. Murat ŞEKER
Destekleyen Kuruluş: Çanakkale İl Özel İdaresi
 • Bazı Meyve Türlerinin Muhafazasında Smart Fresh Uygulamaların Etkileri
Proje Yürütücüleri : Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ
Destekleyen Kuruluş: Agro Fresh Kimya LTD. İSTANBUL