Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü

Doktora Dersleri

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Programı Tanıtım Sunumu için TIKLAYINIZ...

Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Doktora Öğretim Planı için TIKLAYINIZ...

Minimum mezuniyet koşulu:

21 Kredi-7 Ders + Seminer en az (60 AKTS), Yeterlik Çalışması: (30 AKTS), Tez Önerisi Çalışması: (30 AKTS) ve 4 Uzmanlık Alan Dersi (120 AKTS) başarılı olunması kaydı ile toplam 240 AKTS olmalıdır.

I. Yarıyıl/Güz

Kodu

Dersin Adı

T

U/L

K

AKTS

Z/S

BB-6023

Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri*

3

0

3

7,5

Z

BB-6003

Bahçe Bitkileri Ekolojisi

3

0

3

7,5

S

BB-6005

Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri

3

0

3

7,5

S

BB-6007

Bahçe Bitkilerinde İleri Laboratuvar Teknikleri

2

2

3

7,5

S

BB-6009

Bahçe Bitkilerinde Sitolojik Esaslar

2

2

3

7,5

S

BB-6011

Bahçe Bitkilerinde Çoğaltmanın Biyolojik Esasları

2

2

3

7,5

S

BB-6013

Rekombinant DNA Teknolojisi

3

0

3

7,5

S

BB-6015

Bahçe Bitkilerinde Ölçüm ve Laboratuvar Teknikleri

2

2

3

7,5

S

BB-6017

İleri Asma Fidanı Yetiştirme Tekniği

3

0

3

7,5

S

BB-6019

Bahçe Ürünlerinde Kalite ve Standardizasyon

3

0

3

7,5

S

BB-6021

Organik Meyve Yetiştiriciliği

3

0

3

7,5

S

BB-6025

Organik Bahçe Bitkileri Tarımında Ürün Kalitesi

3

0

3

7,5

S

BB-6027

Organik Meyve Muhafazası

3

0

3

7,5

S

BB-6029

Organik Bağ Yetiştiriciliği

3

0

3

7,5

S

BB-6031

Bahçe Ürünlerinin Biyokimyası ve Analiz Teknikleri

3

0

3

7,5

S

BB-6033

İklim Değişikliği ve Bahçe Bitkilerinde Uyum Süreci

3

0

3

7,5

S

1 Zorunlu ve 3 Seçmeli Ders Toplam en az 30 AKTS Ders Seçilmelidir

(*) Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri dersi öğrencinin güz veya bahar yarıyılı dikkate alınarak iki ayrı yarıyıl için eğitim-öğretim planla eklenebilir. Öğrenci bir yarıyılda başarılı olduğunda bu derse bir daha kayıtlanmaz.

(**) Seminer dersi öğrencinin güz veya bahar yarıyılı dikkate alınarak iki ayrı yarıyıl için eğitim-öğretim planlarına eklenebilir. Öğrenci bir yarıyılda baş olduğunda bu derse bir daha kayıtlanmaz.

 

II.Yarıyıl/Bahar

No

Kodu

Dersin Adı

T

U/L

K

AKTS

Z/S

1

LEE-SE6000

Seminer**

0

2

0

7,5

Z

2

BB-6002

Bahçe Bitkilerinde Seleksiyon Parametreleri ve Değerlendirilmesi

2

2

3

7,5

S

3

BB-6006

Asma Stres Fizyolojisi

3

0

3

7,5

S

4

BB-6008

Moleküler Genetik

3

0

3

7,5

S

5

BB-6010

Sanayi Sebzeciliği

3

0

3

7,5

S

6

BB-6012

Derim Sonrası Kayıplar ve Önleme Yöntemleri

3

0

3

7,5

S

7

BB-6014

Bilimsel Makale Yazma ve Yayımlama Teknikleri

2

0

3

7,5

S

8

BB-6016

Meyvecilikte Özel Islah Metotları

3

0

3

7,5

S

9

BB-6018

Sebzecilikte Özel Islah Metotları

3

0

3

7,5

S

10

BB-6020

Bahçe Bitkilerinde Döllenme Biyolojisi

3

0

3

7,5

S

11

BB-6022

Bitki Ekofizyolojisi

3

0

3

7,5

S

12

BB-6024

Organik Tarımda Sebze Tohum ve Fide Üretim Teknikleri

3

0

3

7,5

S

13

BB-6026

Organik Sebzelerin Muhafaza ve Depolanması

3

0

3

7,5

S

14

BB-6028

Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı

3

0

3

7,5

S

1 Zorunlu ve 3 Seçmeli Ders Toplam en az 30 AKTS Ders Seçilmelidir

(*) Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri dersi öğrencinin güz veya bahar yarıyılı dikkate alınarak iki ayrı yarıyıl için eğitim-öğretim planla eklenebilir. Öğrenci bir yarıyılda başarılı olduğunda bu derse bir daha kayıtlanmaz.

(**) Seminer dersi öğrencinin güz veya bahar yarıyılı dikkate alınarak iki ayrı yarıyıl için eğitim-öğretim planlarına eklenebilir. Öğrenci bir yarıyılda baş olduğunda bu derse bir daha kayıtlanmaz.

 

III. Yarıyıl/Güz

No

Kodu

Dersin Adı

T

U/L

K

AKTS

Z/S

1

LEE-YE6000

Yeterlilik Çalışması

0

0

0

30

Z

3. Yarıyılda Yeterlilik Çalışması Dersi 30 AKTS Seçilmelidir

 

IV. Yarıyıl/Bahar

No

Kodu

Dersin Adı

T

U/L

K

AKTS

Z/S

1

LEE-TÖ6000

Tez Öneri Çalışması

0

0

0

30

Z

4. Yarıyılda Tez Öneri Çalışması Dersi 30 AKTS Seçilmelidir

 

V. Yarıyıl/Güz

No

Kodu

Dersin Adı

T

U/L

K

AKTS

Z/S

1

LEE-UZ6000

Uzmanlık Alan

10

0

0

30

Z

5. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir

 

VI. Yarıyıl/Bahar

No

Kodu

Dersin Adı

T

U/L

K

AKTS

Z/S

1

LEE-UZ6000

Uzmanlık Alan

10

0

0

30

Z

6. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir

 

VII. Yarıyıl/Güz

No

Kodu

Dersin Adı

T

U/L

K

AKTS

Z/S

1

LEE-UZ6000

Uzmanlık Alan

10

0

0

30

Z

7. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir

 

VIII. Yarıyıl/Bahar

No

Kodu

Dersin Adı

T

U/L

K

AKTS

Z/S

1

LEE-UZ6000

Uzmanlık Alan

10

0

0

30

Z

8. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir