Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü

Lisans Dersleri

Bahçe Bitkileri Bölümü Lisans Öğretim Planı için TIKLAYINIZ...

*T: Teorik; U: Uygulama; L:Laboratuvar; K: Yerel Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi, Z: Zorunlu, S: Seçmeli

1. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T* U L K AKTS
ATA-1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 1
BHB-1001 Fizik Z 3 0 0 3 3
BHB-1003 Kimya Z 3 0 0 3 4
BHB-1005 Matematik Z 3 0 0 3 4
BHB-1007 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Z 2 2 0 0 3
BHB-1009 Meteoroloji Z 2 0 0 2 4
BHB-1011 Botanik Z 2 2 0 3 4
BHB-1013 Kariyer Planlama Z 2 0 0 2 2
ISG-1001 İş Sağlığı ve Güvenliği Z 2 0 0 2 2
TDİ-1001 Türk Dili I Z 2 0 0 2 1
YDİ-1001 İngilizce I Z 2 0 0 2 2
1. YARIYIL TOPLAM    23 0 4 22 30

 

2. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
ATA-1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 1
BHB-1002 Zooloji Z 2 0 0 2 4
BHB-1004 Hayvansal Üretim Sistemi Z 2 0 0 2 3
BHB-1006 Ölçme Bilgisi Z 1 2 0 2 5
BHB-1008 Biyokimya Z 2 0 0 2 4
BHB-1010 Tarımsal Ekoloji Z 2 0 0 2 4
BHB-1012 Mikrobiyoloji Z 2 0 0 2 4
ISG-1002 İş Sağlığı ve Güvenliği Z 2 0 0 2 2
TDİ-1002 Türk Dili II Z 2 0 0 2 1
YDİ-1002 İngilizce II Z 2 0 0 2 2
2. YARIYIL TOPLAM    19 0 2 20 30

 

3. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
BHB-2001 Bitki Fizyolojisi Z 2 0 0 2 4
BHB-2003 Genetik Z 2 0 0 2 4
BHB-2005 Tarım Ekonomisi Z 2 0 0 2 3
BHB-2007 Gıda Bilimi ve Güvenliği Z 2 0 0 2 3
BHB-2009 Tarımsal Yapılar ve Sulama Z 2 2 0 3 4
BHB-2011 Tarımsal Mekanizasyon Z 2 2 0 3 4
BHB-2013 İstatistik Z 2 0 0 2 4
BHB-2015 Toprak Bilgisi Z 2 2 0 3 4
3. YARIYIL TOPLAM    16 0 6 19 30

 

4. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
BHB-2002 Genel Sebzecilik Z 1 2 0 2 4
BHB-2004 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği Z 2 2 0 3 4
BHB-2006 Bitki Besleme Z 2 2 0 3 5
BHB-2008 Peyzaj Tasarımında Kullanılan
Bitkisel Materyaller
Z 2 0 0 2 4
BHB-2010 Entomoloji Z 2 2 0 3 4
BHB-2012 Fitopatoloji Z 2 2 0 3 5
BHB-2014 Genel Meyvecilik Z 1 2 0 2 4
4. YARIYIL TOPLAM    12 0 12 18 30

 

5. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
BHB-3001 Araştırma ve Deneme Metotları Z 2 0 0 2 3
STJ-3001 Staj 1 Z 0 0 0 0 4
FSD-3001 Fakülte içi Seçmeli Ders S       3 3
BHB-3001 Bölüm içi Seçmeli Ders S       10 20
5. YARIYIL TOPLAM    2 0 0 15 30
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ / BHB-3001 SEÇMELİ DERSLER
(TOPLAM 20 AKTS DEĞERİNDE SEÇİLMELİ)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
BHB-3003 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği S 2 0 0 2 4
BHB-3005 Genel Bağcılık S 2 0 0 2 4
BHB-3007 Bahçe Bitki Organik Tarım S 2 0 0 2 4
BHB-3009 Fide ve Fidan Yetiştiriciliği S 1 2 0 2 4
BHB-3011 Pazarlama S 2 0 0 2 4
BHB-3013 Tropik İklim Meyve Türleri S 2 0 0 2 4
BHB-3015 Üzümsü Meyveler S 2 0 0 2 4
5. YARIYIL Öğrencinin Seçmesi Gereken          10 20
FAKÜLTE İÇİ SEÇMELİ DERSLER / FSD-3001 BÖLÜM SEÇMELİ 
(TOPLAM 3 AKTS DEĞERİNDE SEÇİLMELİ)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
FSD-3003 Laboratuvar Tekniği S 3 0 0 3 3
FSD-3005 Bitki Hekimliği S 3 0 0 3 3
FSD-3007 Pestisit Kalıntıları Çevre ve Gıda Güvenliği S 3 0 0 3 3
FSD-3009 Tarımsal İşletmelerde Proje Hazırlama Tekniği ve Fizibilite S 3 0 0 3 3
FSD-3011 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Türk Tarımı S 3 0 0 3 3
FSD-3013 Hassas Tarım Teknolojileri S 3 0 0 3 3
FSD-3015 Silaj Bitkileri S 3 0 0 3 3
FSD-3017 Tarımsal İşletmelerde Proje Hazırlama Tekniği ve Fizibilite S 3 0 0 3 3
FSD-3019 Toprak Düzenleyiciler S 3 0 0 3 3
FSD-3021 Çevre Kirliliği S 3 0 0 3 3
FSD-3023 Bilgisayar Destekli Çizim S 3 0 0 3 3
FSD-3027 Tarımsal İngilizce S 3 0 0 3 3
FSD-3029 Moleküler Biyolojiye Giriş S 3 0 0 3 3
FSD-3031 Kırsal Yayın ve İletişim S 3 0 0 3 3
FSD-3033 Tarımsal Savaş Mekanizasyonu S 3 0 0 3 3
FSD-3035 Organik Hayvancılık S 3 0 0 3 3
FSD-3037 Tarım Makineleri Kullanım Teknikleri S 3 0 0 3 3
FSD-3043 Zararlılarla Alternatif Mücadele S 3 0 0 3 3
FSD-3049 Evsel Zararlılar ve Mücadelesi S 3 0 0 3 3
FSD-3051 Bitki Korumada Yeni Gelişmeler S 3 0 0 3 3
FSD-3053 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar S 3 0 0 3 3
FSD-3057 Kuraklık ve Su Kaynakları S 3 0 0 3 3
5.YARIYIL Öğrencinin Seçmesi Gereken          3 3

 

6. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
STJ-3002 Staj 2 Z 0 0 0 0 4
FSD-3002 6. Yarıyıl Fakülte içi Seçmeli Ders Grubu S       3 3
BHB-3002 6. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu S       12 23
5. YARIYIL TOPLAM    2 0 0 15 30
6. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BHB-3002 BÖLÜM SEÇMELİ
(TOPLAM 23 AKTS DEĞERİNDE SEÇİLMELİ)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
BHB-3002 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi S 2 0 0 2 3
BHB-3004 Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji S 2 0 0 2 4
BHB-3006 Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği S 2 0 0 2 4
BHB-3008 Örtüaltı Sebzeciliği S 2 0 0 2 4
BHB-3010 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde
İyi Tarım Uygulamaları
S 2 0 0 2 4
BHB-3012 Proje Hazırlama Tekniği S 1 2 0 2 4
BHB-3014 Asma Fidanı Yetiştirme Tekniği S 2 0 0 2 4
BHB-3016 Bahçe Bitkilerinde Bilgisayar Kullanımı S 2 0 0 2 4
6.YARIYIL Öğrencinin Seçmesi Gereken          12 23
6. YARIYIL FAKÜLTE İÇİ SEÇMELİ DERS GRUBU / FSD-3002 SEÇMELİ
(TOPLAM 3 AKTS DEĞERİNDE SEÇİLMELİ)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
FSD-3002 Permakültür S 3 0 0 3 3
FSD-3004 Entegre Mücadele S 3 0 0 3 3
FSD-3006 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler S 3 0 0 3 3
FSD-3008 Tarımda İş Güvenliği S 3 0 0 3 3
FSD-3010 Yenilenebilir Enerji Kaynakları S 3 0 0 3 3
FSD-3012 Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Maliyeti S 3 0 0 3 3
FSD-3014 Tarımsal Örgütlenme S 3 0 0 3 3
FSD-3018 Basınçlı Sulama Sistemlerinin Tasarımı S 3 0 0 3 3
FSD-3020 Tarımsal Yapılar S 3 0 0 3 3
FSD-3022 Bilirkişilik S 3 0 0 3 3
FSD-3026 Tarımsal Savaşımda İnsektisitler S 3 0 0 3 3
FSD-3032 Bitki Besleme ve Gübreleme S 3 0 0 3 3
FSD-3034 Türkiye Topraklarının Özellikleri S 3 0 0 3 3
FSD-3048 Moleküler Genetiğe Giriş S 3 0 0 3 3
FSD-3050 Yabancı Otlarla Bütünleşik Mücadele S 3 0 0 3 3
FSD-3052 Kaba Yemlerde Kalite ve Değerlendirmesi S 3 0 0 3 3
FSD-3054 Ev ve Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği S 3 0 0 3 3
FSD-3056 Zirai Mücadelede Bayilik Sistemi S 3 0 0 3 3
FSD-3058 Böceklerin Tozlaşmadaki Rolü S 3 0 0 3 3
6.YARIYIL Öğrencinin Seçmesi Gereken          3 3

 

7. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
BHB-4001 Bitirme Ödevi 1 Z 0 2 0 1 3
BHB-4003 Mesleki Uygulama 1 Z 0 4 0 2 4
SKS-4001 Sosyal Kültürel Sanatsal S       3 3
BHB-4001 7. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu S       10 20
7. YARIYIL TOPLAM    0 6 0 14 30
7. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU / BHB-4001 SEÇMELİ 
(TOPLAM 20 AKTS DEĞERİNDE SEÇİLMELİ)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
BHB-4005 Kesme Çiçek Yetiştirme Teknikleri S 2 0 0 2 4
BHB-4007 Mesleki İngilizce S 2 0 0 2 4
BHB-4009 Ilıman İklim Meyve Türleri 1 S 1 2 0 2 4
BHB-4011 Doku Kültürü Teknikleri S 2 0 0 2 4
BHB-4013 Kültür Sebzeleri 1 S 2 0 0 2 4
BHB-4015 Subtropik İklim Meyve Türleri S 2 0 0 2 4
BHB-4017 Topraksız Tarım S 2 0 0 2 4
BHB-4019 Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazara Hazırlığı S 1 2 0 2 4
7.YARIYIL Öğrencinin Seçmesi Gereken          10 20
SOSYAL KÜLTÜREL SANATSAL / SKS-4001 BÖLÜM SEÇMELİ 
(TOPLAM 3 AKTS DEĞERİNDE SEÇİLMELİ)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
SKS-4001 Güzel Yazı Teknikleri I S 3 0 0 3 3
SKS-4003 Spor ve İletişim S 3 0 0 3 3
SKS-4005 Meyve ve Sebzelerin İnsan Beslenmesi
Sağlığı Açısından Önemi
S 3 0 0 3 3
SKS-4007 Biyoetik S 3 0 0 3 3
SKS-4009 Böceklerin Dünyası S 3 0 0 3 3
SKS-4011 Genel Sanat Tarihi I S 3 0 0 3 3
SKS-4013 Açıklamalı Müzik Dinletisi S 3 0 0 3 3
SKS-4017 Bitki Birlikteliği S 3 0 0 3 3
SKS-4019 Adli Entomoloji S 3 0 0 3 3
7.YARIYIL Öğrencinin Seçmesi Gereken          3 3

 

8. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
BHB-4004 Bitirme Ödevi 2 Z 0 2 0 1 3
BHB-4008 Mesleki Uygulama 2 Z 0 4 0 2 4
SKS-4002 8. Yarıyıl Sosyal Kültürel Sanatsal
Seçmeli Ders Grubu
        3 3
BHB-4002 8. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu S       8 20
8. YARIYIL TOPLAM    0 6 0 14 30
8. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BHB-4002 BÖLÜM SEÇMELİ
(TOPLAM 20 AKTS DEĞERİNDE SEÇİLMELİ)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
BHB-4010 Minör Sebzeler S 2 0 0 2 5
BHB-4012 Özel Bağcılık S 2 0 0 2 5
BHB-4014 Bahçe Bitkileri Islahı S 2 0 0 2 5
BHB-4016 Ilıman İklim Meyve Türleri 2 S 2 0 0 2 5
BHB-4018 Kültür Sebzeleri 2 S 2 0 0 2 5
BHB-4020 Sebze Tohum Teknolojisi S 1 2 0 2 5
BHB-4022 Budama Tekniği ve Fizyolojisi S 1 2 0 2 5
BHB-4024 Kültür Mantarı Yetiştiriciliğİ S 2 0 0 2 5
8.YARIYIL Öğrencinin Seçmesi Gereken          8 20
8. YARIYIL SOSYAL KÜLTÜREL SANATSAL SEÇMELİ DERS GRUBU
SKS-4002 BÖLÜM SEÇMELİ  (TOPLAM 3 AKTS DEĞERİNDE SEÇİLMELİ)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
SKS-4002 Güzel Yazı Teknikleri  S 3 0 0 3 5
SKS-4004 Takım Sporları S 3 0 0 3 3
SKS-4006 Briç S 3 0 0 3 3
SKS-4008 Tarımsal Web Tasarımı S 3 0 0 3 3
SKS-4010 Böceklerin Dünyası S 3 0 0 3 3
SKS-4012 Genel Sanat Tarihi II S 3 0 0 3 3
SKS-4014 Pestisitlerin Uygulamadan Sonraki Akıbeti S 3 0 0 3 3
8.YARIYIL Öğrencinin Seçmesi Gereken          3 3