Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü

Yüksek Lisans

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Tanıtım Sunumu için TIKLAYINIZ...

Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğretim Planı için TIKLAYINIZ...

Minimum mezuniyet koşulu:

21 Kredi 7 Ders + Seminer en az (60 AKTS), 2 Uzmanlık Alan Dersi (60 AKTS) başarılı olunması kaydı ile toplam 120 AKTS olmalıdır.

1. Yarıyıl/Güz

No

Kodu

Dersin Adı

T

U/L

K

AKTS

Z/S

1

BB-5061

Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri*

3

0

3

7,5

Z

2

BB-5003

Bahçe Bitkilerinde Araştırma ve Deneme Teknikleri

3

0

3

7,5

S

3

BB-5005

Bahçe Bitkilerinde Ölçüm ve Laboratuvar Teknikleri

2

2

3

7,5

S

4

BB-5009

Bahçe Bitkilerinde Büyümeyi Düzenleyicilerin Kullanımı

2

2

3

7,5

S

5

BB-5011

Bahçe Bitkilerinde İleri Terbiye Sistemleri ve Fizyolojisi

3

0

3

7,5

S

6

BB-5013

Bağcılıkta Anaç Seçimi ve Üretimi

3

0

3

7,5

S

7

BB-5015

Bağcılıkta İleri Terbiye Sistemleri

3

0

3

7,5

S

8

BB-5017

Seracılıkta Özel Yetiştirme Teknikleri

3

0

3

7,5

S

9

BB-5019

Modern Meyve Yetiştirme Teknikleri

3

0

3

7,5

S

10

BB-5021

Sebzelerde Fizyolojik Bozukluklar

3

0

3

7,5

S

11

BB-5023

Bahçe Bitkilerinde Doku Kültürü

3

0

3

7,5

S

12

BB-5025

Bahçe Bitkilerinde Kalite Parametreleri

3

0

3

7,5

S

13

BB-5027

Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım

3

0

3

7,5

S

14

BB-5029

Bahçe Bitkilerinde Biyolojik ve Fizyolojik Düzensizlikler

3

0

3

7,5

S

15

BB-5031

Bitki Islahında Moleküler Markör Tekniklerinin Kullanılması

2

2

3

7,5

S

16

BB-5033

Sebzecilikte Üretim Ortamları

3

0

3

7,5

S

17

BB-5035

Bağ Kurulması ve Geliştirilmesi

3

0

3

7,5

S

18

BB-5037

Üzüm Gelişimi ve Kompozisyonu

3

0

3

7,5

S

19

BB-5039

Meyvecilikte Büyüme Düzenleyici Uygulamaları

3

0

3

7,5

S

20

BB-5041

Meyve Ağaçlarını Çoğaltmanın Biyolojik Esasları

3

0

3

7,5

S

21

BB-5043

Özel Meyve Muhafazası

3

0

3

7,5

S

22

BB-5045

Sebzelerde Hasat Sonrası Kayıplar ve Önleme Yöntemleri

3

0

3

7,5

S

23

BB-5047

Meyve ve Sebze Muhafazasında Kalite Analizleri

3

0

3

7,5

S

24

BB-5049

Bahçe Ürünlerinin Ambalaj, Standardizasyon ve Taşınması

3

0

3

7,5

S

25

BB-5051

Organik Sebze Yetiştiriciliği

3

0

3

7,5

S

26

BB-5053

Tez ve Projelerde Parametre Değerlendirme

3

0

3

7,5

S

27

BB-5055

Kalite ve Güvence Sistemleri

3

0

3

7,5

S

28

BB-5057

Çiçek Soğanlarında Çoğalma ve Yetiştirme Teknikleri

3

0

3

7,5

S

29

BB-5059

Bahçe Bitkilerinde Bilimsel İngilizce

3

0

3

7,5

S

30

BB 5063

Yaş Meyve ve Sebzelerde Kontrollü ve Modifiye Atmosfer Depolama Teknolojileri

3

0

3

7,5

S

31

BB 5065

Süs Bitkileri Islahı

3

0

3

7,5

S

32

BB 5067

Tohumla Çoğaltılan Kesme, Saksı ve Mevsimlik Çiçekler

3

0

3

7,5

S

33

BB 5069

Subtropik Meyve Türlerinin Islahı

3

0

3

7,5

S

34

BB 5071

Subtropik Meyve Türlerinde Organik Yetiştiricilik

3

0

3

7,5

S

35

BB 5073

Pomoloji

3

0

3

7,5

S

36

BB 5075

Bahçe Bitkileri Gen Kaynakları ve Muhafazası

3

0

3

7,5

S

37

BB 5077

Bahçe Bitkileri Sektöründe Girişimcilik

3

0

3

7,5

S

38

BB 5079

Seralarda Organik Sebze Yetiştiriciliği

3

0

3

7,5

S

39

BB 5081

Zeytin Yetiştiriciliğinde Yeni Yaklaşımlar

3

0

3

7,5

S

40

BB 5083

Bahçe Bitkilerinin Aroma Biyokimyası

3

0

3

7,5

S

1 Zorunlu ve 3 Seçmeli Ders Toplam en az 30 AKTS Ders Seçilmelidir

(*) Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri dersi öğrencinin güz veya bahar yarıyılı dikkate alınarak iki ayrı yarıyıl için eğitim-öğretim planla eklenebilir. Öğrenci bir yarıyılda başarılı olduğunda bu derse bir daha kayıtlanmaz.

(**) Seminer dersi öğrencinin güz veya bahar yarıyılı dikkate alınarak iki ayrı yarıyıl için eğitim-öğretim planlarına eklenebilir. Öğrenci bir yarıyılda başarılı olduğunda bu derse bir daha kayıtlanmaz.

 

2. Yarıyıl/Bahar

No

Kodu

Dersin Adı

T

U/L

K

AKTS

Z/S

1

LEE-SE5000

Seminer**

0

2

0

7,5

Z

2

BB-5002

Bahçe Bitkileri Fizyolojisi

4

0

4

7,5

S

3

BB-5004

Çanakkale Yöresinde Bahçe Bitkileri Tarımı

3

0

3

7,5

S

4

BB-5006

Meyvecilikte Islah Metotları

3

0

3

7,5

S

5

BB-5008

Sebzecilikte Islah Metotları

3

0

3

7,5

S

6

BB-5010

Süs Bitkileri Üretim Teknikleri

3

0

3

7,5

S

7

BB-5012

Fidan Üretim Teknikleri

2

2

3

7,5

S

8

BB-5014

Sebzecilikte Tohum ve Fide Yetiştirme Teknikleri

2

2

3

7,5

S

9

BB-5016

Bahçe Bitkilerinde Stres Fizyolojisi

3

0

3

7,5

S

10

BB-5018

Meyvelerde Fizyolojik Bozukluklar

3

0

3

7,5

S

11

BB-5020

Bahçe Ürünlerinin Hasat Sonrası Fizyolojisi

3

0

3

7,5

S

12

BB-5022

Karışık Sebze Yetiştiriciliği

3

0

3

7,5

S

13

BB-5024

Topraksız Tarım

3

0

3

7,5

S

14

BB-5026

Ekzotik Ürünler Yetiştiriciliği

3

0

3

7,5

S

15

BB-5028

Meyve Türlerinde Yeni Gelişmeler

3

0

3

7,5

S

16

BB-5030

Araştırmalarda Bilgisayar Yazılımlarının Kullanılması

2

2

3

7,5

S

17

BB-5032

Ilıman İklim Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar ve Üretimi

3

0

3

7,5

S

18

BB-5034

Asma Islahı

3

0

3

7,5

S

19

BB-5036

Asma Gen Kaynakları Potansiyeli ve Korunması

3

0

3

7,5

S

20

BB-5038

Asmalarda Verimlilik Komponentleri

2

2

3

7,5

S

21

BB-5040

Asma Biyolojisi

3

0

3

7,5

S

22

BB-5042

Asma Fizyolojisi

3

0

3

7,5

S

23

BB-5044

Meyve Ağaçlarında Budama ve Fizyolojisi

3

0

3

7,5

S

24

BB-5046

Özel Sebze Muhafazası

3

0

3

7,5

S

25

BB-5048

Sert Çekirdekli Meyvelerde Görülen Fizyolojik Bozukluklar

3

0

3

7,5

S

26

BB-5050

Üzümsü Meyvelerin Biyolojisi

3

0

3

7,5

S

27

BB-5052

Bahçe Bitkilerinde Sitolojik ve Histolojik Araştırma Yöntemleri

2

2

3

7,5

S

28

BB-5054

Meyve ve Sebze Muhafazasında Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Uygulamaları

3

0

3

7,5

S

29

BB-5056

Bahçe Bitkilerinde Fitokimyasallar

3

0

3

7,5

S

30

BB-5058

Meyvecilikte İyi Tarım Uygulamaları

3

0

3

7,5

S

31

BB-5060

Bahçe Ürünlerinde Ambalaj Teknikleri

3

0

3

7,5

S

32

BB-5062

Tarımsal Biyoçeşitlilik

3

0

3

7,5

S

33

BB-5064

Soğanlı, Yumrulu ve Rizomlu Bitkilerin Fizyolojisi

3

0

3

7,5

S

34

BB-5066

Topraksız Kültürde Süs Bitkileri Yetiştirme Teknikleri

3

0

3

7,5

S

35

BB-5068

Subtropik Meyve Türlerinde Özel Budama Teknikleri

3

0

3

7,5

S

36

BB 5070

Bahçe Bitkileri Analizinde Kromatografi Teknikleri

3

0

3

7,5

S

37

BB 5072

Meyve Türlerinde Klonal Seleksiyon

3

0

3

7,5

S

38

BB 5074

Bahçe Bitkilerinde Bilimsel İngilizce

3

0

3

7,5

S

1 Zorunlu ve 3 Seçmeli Ders Toplam en az 30 AKTS Ders Seçilmelidir

(*) Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri dersi öğrencinin güz veya bahar yarıyılı dikkate alınarak iki ayrı yarıyıl için eğitim-öğretim planla eklenebilir. Öğrenci bir yarıyılda başarılı olduğunda bu derse bir daha kayıtlanmaz.

(**) Seminer dersi öğrencinin güz veya bahar yarıyılı dikkate alınarak iki ayrı yarıyıl için eğitim-öğretim planlarına eklenebilir. Öğrenci bir yarıyılda baş olduğunda bu derse bir daha kayıtlanmaz.

 

III. Yarıyıl/Güz

No

Kodu

Dersin Adı

T

U/L

K

AKTS

Z/S

1

LEE-UZ5000

Uzmanlık Alan

8

0

0

30

Z

3. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir

 

IV. Yarıyıl/Bahar

No

Kodu

Dersin Adı

T

U/L

K

AKTS

Z/S

1

LEE-UZ5000

Uzmanlık Alan

8

0

0

30

Z

4. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir