Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü

Projeler

DEVAM EDEN PROJELER
BAP Projeleri

 • Hasat Sonrası Bazı Uygulamaların Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Hünnap Meyvelerinin (Ziziphus jujuba Mill) Muhafazası Üzerine Etkileri​

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Neslihan EKİNCİ


 • Organik ve Konvansiyonel Koşullarda Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Önemli Zeytin Olea europaea L Çeşitleriyle Delice Popülasyonlarında Fitosterol Tokoferol Yağ Asitleri ve Fenolik Bileşiklerin Dönemsel Değişimlerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Murat ŞEKER


 • Geç Dönemde Olgunlaşan İhracata Yönelik Yeni Şeftali Çeşitlerinde Normal ve Modifiye Atmosfer Koşullarında Muhafazanın Depolama Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Murat ŞEKER


 • Örtü Altında Yetiştirilen Kirazların Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri ile Meyve Uçucu Bileşiklerinin Dönemsel Değişimi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Murat ŞEKER


 • FARKLI SEBZE MİKRO FİLİZLERİNDE EKİM SIKLIĞI UYGULAMALARININ AROMA ÖZELLİKLERİ VE BAZI KALİTE PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Proje Yürütücüsü: Arş. Gör. Dr. Tolga SARIYER


 • Organik ve Konvansiyonel Koşullarda Yetiştirilen Çanakkale Yöresine ait Hırsız Kaçıran Kavun Genotipinde Farklı Sulama Düzeylerinde Verim ve Kalite Değişimleri

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ

 

TÜBİTAK Projesi

 • İhracata Yönelik Geçci Şeftali Çeşitlerinde Özel Modifiye Atmosfer ve Dinamik Kontrollü Atmosferde Muhafazalarının Depolama Kalitesi Üzerine Etkileri 
 • TÜBİTAK – 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ

TAMAMLANAN PROJELER

DPT ve GMKA Projeleri

 • Bayramiç Elmasının Coğrafi İşaret Tescili ve Pazarlama Başarısı

Proje Yürütücüsü: Bayramiç Ziraat Odası
Proje Danışmanları: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ ve Dr. Mustafa SAKALDAŞ


 • Melezleme ve mutasyon ıslahı programları ile kendine verimli ve yüksek kaliteli yeni kiraz çeşitlerinin elde edilmesi (ı. Aşama : melez ve mutant populasyonlarının oluşturulması)

Proje Yürütücüleri : Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞEKER, Dr. Öğr. ÜyesiFatih Cem KUZUCU


 • Edremit Körfez Bölgesi Turunçgil Yetiştiriciliğinin Modernizasyonu

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat ŞEKER


TÜBİTAK Projeleri

 • Şeftali-Nektarinlerde Aroma Biyosentez Genlerinin Karakterizasyonu, Dönemsel Aroma Gelişiminin İzlenmesi ve Aroma Yapısını Kontrol Eden Genlerle İlişliki QTL’lerin Saptanması

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Murat ŞEKER


 • Yerel Şeftali ve Nektarin Genotiplerinin Genetik ve Aromatik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yeni Anaç- Çeşit Islahı Açısından Oluşturulan Populasyonun Değerlendirilmesi.

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Murat ŞEKER


 • Önemli Zeytin Çeşit Ve Tipleri İle Anaç Populasyonlarının İzoenzim Polimorfizmleri Ve Genetik Özellikleri

Proje Yürütücüleri : Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞEKER, Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer KALECİ,
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Cem KUZUCU


 • Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinin AFLP ve SSR Markörleri Polimorfizminin Yağ Asitleri ve Tokoferol Düzeyleri ile İlişkilendirilmesi,

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat ŞEKER


 • Amerikan Asma Anaçlarında Bor Ve Tuz Stresine Tolerans Mekanizmalarının Stres İle İlgili Fizyolojik Parametreler Ve Antioksidan Enzimler İle Belirlenmesi

Proje Yürütücüleri: Prof.Dr. Gökhan Söylemezoğlu - Yrd.Doç.Dr. Zeliha Gökbayrak


BAP Projeleri

 • Homobrassinolid ve Epibrassinolid Uygulamalarının Cevizde Dişi Çiçek Oluşumuna Etkisi

Proje Yürütücüsü:  Prof. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK 


 • Asma (Vitis sp) türünün köklenmesi üzerine indol türevi bileşiklerin etkisinin belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK 


 • Bazı Üzüm Çeşitlerine ve İn Vitro Şartlarda Uygulanan Brassinosteroidlerin ve Giberellik Asitin Polen Canlılığı, Çimlenmesi ve Polen Tüpü Uzaması Üzerine Etkileri

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK


 • BAZI YENİ BİBER ÇEŞİTLERİNİN Capsicum annuum L cv A30706 F1 Capsicum annuum L cv Kılçık F1 Capsicum annuum L cv Bitter F1 BAZI ÖNEMLİ KİMYASAL ÖZELLİKLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Proje Yürütücüsü: Arş. Gör. Dr. Tolga SARIYER


 • Sera Şartlarında Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliğine Yönelik Üretim Teknikleri ve Tarımsal Uygulamalar Üzerine Araştırmalar

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Alper DARDENİZ


 • Çanakkale Geyikli Yöresi Zeytinyağının Coğrafi İşaret Tescili Ve Marka Değerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Murat ŞEKER 


 • BAZI ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN FARKLI OLGUNLUK DÖNEMLERİNDE POMOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ


 • Taze Fasulyenin Soğukta Muhafazasında Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ


 • Çanakkale Florasında Yetişen Arbutus andrachne L nin Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Çiçek Organ Taslaklarının Oluşumu Üzerine Araştırmalar

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hakan ENGİN


 • 0900 Ziraat ve Starks Gold Kiraz JH Hale ve Blake Şeftali ve Merlot ve Cabernet Sauvignon Üzüm Çeşitlerinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Çiçek Organ Taslaklarının Oluşumu Üzerine Araştırmalar

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hakan ENGİN


 • Bazı Yerel Sofralık Domates Gen Kaynaklarının Organik Asit Miktarlarının Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Dr. Seçkin KAYA


 • Yerel Sofralık Domates Populasyonlarının Organik Tarıma Uygunlukları ve Organik Çeşit Geliştirme Amacıyla Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ


 • Amerikan Asma Anaçlarının Köklenmesi Üzerine Brassinosteroidlerin Etkisi

Proje Yürütücüsü : Dr. Öğr. Üyesi Zeliha GÖKBAYRAK


 • Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Biberde Farklı Sulama Programlarının Verim Ve Bazı Kalite Parametrileri Üzerine Etkisi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Canan Öztokat KUZUCU


 • Brokoli (Brassica oleracea L. var. italica) Bitikisinde Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Su Kısıntısının Gelişme ve Verim Üzerine Etkileri

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Canan Öztokat KUZUCU


 • Türkiye'de Doğal Yayılış Gösteren Bazı Siklamen Türlerinde, Abiyotik Stres Koşullarının Bitki Gelişimi ve Çiçeklenme Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ


 • Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen ''California Wonder'' Dolmalık Biber Çeşidinde Farklı Hasat Sonrası Uygulamaların Kalite ve Biyokimyasal Özelliklere Etkileri

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ


 • Bazı Yerli ve Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri ile Zeytinyağı Bileşenlerinin Aylık Değişimlerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Murat ŞEKER


 • Değişik Budama Uygulamalarının Hayward Kivi Çeşidinde Fenolojik Özellikler, Meyve Verim Ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Proje Yürütücüleri : Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞEKER, Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Alper DARDENİZ


 • Çanakkale yöresinde bulunan ümitvar olabilecek Trabzon hurması (dıospyros kakı l.) Tiplerinin seleksiyonu

Proje Yürütücüleri : Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞEKER, Dr. Öğr. ÜyesiFatih Cem KUZUCU


 • Tüysüz Beyaz Şeftali Tiplerinin Önemli Şeftali Ve Nektarin Çeşitleriyle Morfolojik Ve Genetik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması

Proje Yürütücüleri :Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞEKER, Ahmet YILMAZ


 • Çanakkale Umurbey Yöresinde Yetiştirilen Ayva Populasyonlarında Farklı Hasat Zamanı ve Farklı Ambalaj Tiplerinin Depolanma Ömrü ve Meyve Kalitesine Etkileri

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. ÜyesiFatih Cem KUZUCU


 • Çanakkale Biga Yöresinde Yetiştirilen Bazı Yerel Biber Populasyonlarının tohumluk özellikleri üzerine farklı hasat zamanı ve tuzluluğun etkilerinin belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer KALECİ


 • Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Tüysüz Beyaz Şeftali Populasyonunun Hasat Sonrası Fizyolojisi Üzerine Araştırmalar

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan Kaynaş


 • Çanakkale Yöresinde Organik Zeytin Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer KALECİ


 • Çanakkale Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Börülce Populasyonlarında Farklı Ekim Tarihlerinin Verim ve Tohum Kalitesi Üzerine Etkisi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Canan Öztokat KUZUCU


 • Farklı Çelik Alma Dönemleri ile Oksin Dozlarının Kocayemişin(Arbutus unedo L.) Kökleme Oranı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat ŞEKER


 • Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Karbonhidrat Düzeyi İle Verimlilik ve Kalite Arasındaki İlişkileri Üzerine Bir Araştırma

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ


 • Kolay Köklenen Gemlik Zeytini Üzerine Aşılanan Domat Zeytin Çeşidinin Fidan Gelişimi ve Besin Maddeleri Alımının Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Nilüfer KALECİ


 • Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen ''Angeleno'' Erik Çeşidinde Farklı Hasat Sonrası Uygulamalar ve Farklı Ambalaj Tiplerinin Depolama Süresi ve Meyve Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Fatih Cem KUZUCU


 • Hayward Kivi Çeşidinde Farklı Budama Şiddeti Uygulamalarının Tip Dışı Meyve Oluşumu Üzerine Etkisi

Proje Yürütücüsü: Dr. Zeliha GÖKBAYRAK


 • Salihli (0900 Ziraat) Kiraz Çeşidinde Yapılan GA3 Uygulamalarının Çiçek Tomurcuğu Oluşumu, Çiçek Organ Taslaklarının Farklılaşması ve Çiçeklenmesine Etkileri üzerine Araştırmalar

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Hakan ENGİN


 • Çanakkale-Umurbey koşullarında müşküle üzüm çeşidine uygulanan farklı telli terbiye sistemlerinin, verim kalite ve olgunlaşma üzerine etkileri

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Alper DARDENİZ


 • Aşılı köklü asma fidanı üretiminde farklı anaç ve çeşit kombinasyonlarının vegatatif gelişme ve fidan randımanı üzerine etkileri

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Alper DARDENİZ


 • Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Soğan (Allium Cepa L.) Çeşitlerinde Verim, Kalite ve Bazı Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ


 • Troia Milli Parkında Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları I.Aşama Troia Milli Parkında Tarım ve Turizm Konulu Eğitim Programları

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ


 • Edremit Körfezi Turunçgil Yetiştiriciliğinin Yapısı ve Sorunlarının Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat ŞEKER


 • Çanakkale Koşullarında Diospyros Lotus Anacı üzerine aşılanmış değişik trabzon hurması (diospyros kaki) çeşitlerinin fenolojik özellikleri, klorofil düzeyleri ile çöğür peroksidaz enzim aktivitelerinin ölçülmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat ŞEKER


 • Çanakkale koşullarına uygun çilek (Fragaria spp.) çeşitlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Nilüfer KALECİ


 • Soğanda (Allium cepa L.) Tuzluluğun Bitki Büyüme ve Gelişimi Üzerine Etkileri

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Nilüfer KALECİ

Özel Sektör Destekli Projeler ile Diğer Projeler

 • Çanakkale Ekolojik Koşullarına Uygun Üstün Özelliklere Sahip Trabzon Hurması Çeşitlerinin Belirlenmesi Ve Yoğun Fidan Üretiminin Gerçekleştirilmesi

Proje Yürütücüleri : Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞEKER
Destekleyen Kuruluş: ALARA Tarım


 • Türkiye'de Nadir Yayılış Gösteren Censiyan (Gentiana lutea subsp. symphyandra) 'nın Üretimi ve Süs Bitkisi Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüleri: Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer KALECİ
Destekleyen Kuruluş: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA


 • Beyaz Nektarin Tiplerinin Tescillendirilmesi

Proje Yürütücüleri : Doç. Dr. Murat ŞEKER
Destekleyen Kuruluş: Çanakkale İl Özel İdaresi


 • Bazı Meyve Türlerinin Muhafazasında Smart Fresh Uygulamaların Etkileri

Proje Yürütücüleri : Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ
Destekleyen Kuruluş: Agro Fresh Kimya LTD. İSTANBUL