Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü

Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü/Anabilim Dalı, Ziraat Fakültesi bünyesinde Ziraat Mühendisliği programında ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde ise Yüksek Lisans ve Doktora lisansüstü programlarında eğitim vermektedir. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda aşağıda belirtilen bilim dallarında çalışmalar sürdürülmektedir.

 

·             Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı

 

·             Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı

 

·             Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı

 

·             Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı

 

·             Hasat Sonrası Fizyolojisi

 

(4) Profesör, (5) Doçent, (3) Doktor Öğretim Üyesi, (1) Doktor Araştırma Görevlisi, (2) Araştırma Görevlisi olmak üzere 15 öğretim üye & elemanı, (1) i 13b-4 ile görevli Doç. Dr. olmak üzere eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

 

Misyonumuz:  Anabilim dalımızın misyonu; Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri konusunda gerekli donanıma ve tecrübeye sahip, bu özelliklerini uygulamaya taşıma konusunda yeterliliğe sahip akademik kadrosuyla konu uzmanı yüksek mühendisler yetiştirmek, ihtiyaç duyulan konularda yerel ve ulusal sorunlar üzerinde düzeyli araştırmalar yaparak, bilgi üreterek ülke tarımına ve ekonomisine katkıda bulunacak akademisyenler yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz: Bağımsız, özgür ve özgün lisansüstü eğitim, öğretim ve araştırmalarıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bilim insanı yetiştiren bir anabilim dalı olmaktır.

 

Anabilim dalımızda yürütülen lisansüstü tez çalışmalarında ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi sınırları içinde araştırma-uygulama amaçlı kurulan bağ, meyve, sebze ve süs bitkileri kolleksiyon bahçelerinden yararlanılmaktadır. Dardanos Yerleşkesi bünyesinde meyve ve bağ alanları 40000 m2, sebze alanları ise 5000 m2 büyüklüğündedir. Ayrıca süs bitkileri ve sebze yetiştirme alanı olarak kullanılan 1000 m2 büyüklüğünde 1 adet cam sera ve 72 m2 büyüklüğünde polikarbon sera bulunmaktadır.

 

Ayrıca değişik konularda üretici bahçeleri ve özel sektör tesislerinden de yararlanılmakta ve işbirliği sağlanmaktadır.

 

Bilimsel çalışmaların laboratuvar boyutu kesiminde yararlanılabilen doku kültürü, fizyoloji, moleküler biyoloji, sitoloji ile hasat sonrası fizyolojisi laboratuvarları, ayrıca hasat sonrası teknolojisi çalışmalarında kullanılan değişik koşullara uyarlanabilen soğuk depolar, araştırma düzeyinde ambalaj evi ve sıcaklık, ışık ve havalandırma faktörlerinin kontrol edilebildiği bitki büyütme odaları mevcuttur.

 

Bölümümüzde meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, süs bitkileri ve hasat sonrası teknolojisi ile ilgili konularda değişik araştırmalar yürütülmekte ve bu çalışmalara TÜBİTAK, ÇOMÜ BAP ve Özel Sektör destekli araştırma programları yürütülmektedir.

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında lisansüstü programlardan mezun olan Ziraat Yüksek Mühendisleri ve Doktoralı mezunlarımız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Araştırma Enstitüleri, diğer  Kamu Kurumları, Bankalar, Tohum ve Tarımsal İlaç Şirketlerinde, Bahçe Bitkileri ürünlerini işleyen fabrikalar, ürünlerin depolanması ve muhafazası ile ilgili çalışan firmalar ile kalite - kontrol, araştırma - geliştirme laboratuarlarında çalışabilecekleri gibi, birçok firmada danışmanlık veya sorumlu müdürlük de yapabilmektedir. Özellikle yüksek lisans çalışmasını tamamlayan öğrenciler konu uzmanı olmaları nedeniyle özel sektör tarafından tercihen istihdam edilmektedir.

 

Doğal olarak konu uzmanı olan öğrencilerimiz geldikleri bilgi düzeyleri ve kazandıkları tecrübeleri ile kendi olanakları ile işyeri kurma şansları da vardır. Bunlar arasında; çeşitli meyve ve sebze türlerinin ticari yetiştiriciliği, bağcılık, fidancılık, fidecilik, seracılık, mantar yetiştiriciliği, soğuk depo yöneticiliği, zirai ilaç, tohum ve gübre bayiliği yer almaktadır.