Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü

VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Kitabı "BAHÇE" dergisi

7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongre Kitabı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün "BAHÇE" dergisinde basıldı.

7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı "BAHÇE" dergisi özel sayısı altında çıkarak her bildiri makale olarak değerlendirilebilecektir.

Kongre kitabı 2 cilt halinde yayımlanmış olup, aşağıdaki linklerde "Cilt-1 Meyvecilik" ve "Cilt-2 Sebzecilik, Bağcılık, Süs Bitkileri" araştırma konularında kongremizde sunulmuş çalışmaların tam metinleri yer almaktadır.

Ekler

Babikon 2015 Cilt 1.pdf
Babikon 2015 Cilt 2.pdf